விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஜனவரி 30

Portrait Gandhi.jpg  
பகையுணர்வால் அழிவுதான் உண்டாகுமே ஒழிய ஆக்கத்திற்கு வழியில்லை. அன்போ அனைத்தையும் ஆக்குமே ஒழிய எதையும் அழிப்பதில்லை.
~ காந்தி ~
  QualitatViquidites1.png