விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்

இன்றைய மேற்கோள் திட்டம் விக்கிமேற்கோளின் முதற் பக்கத்தில் தினமும் ஒரு மேற்கோளைக் காட்சிப்படுத்தும் திட்டமாகும்.

இன்று இன்றைய மேற்கோள் திட்டத்தின் மேற்கோள் தொகு

இன்றைய மேற்கோள்
வெள்ளி, பெப்பிரவரி 23, 2024
   
நீதிமன்றம் சந்திக்க வேண்டிய இன்னொரு நீதிமன்றம் மக்கள் கருத்து.
~ காரல் மார்க்சு ~