விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/சூன் 18

Ralph Waldo Emerson ca1857 retouched.jpg  
நமது அறிவுத் திண்மையும் செயல்படும் திறனும் வளர்வது அன்பினாலே.
~ ரால்ப் வால்டோ எமேர்சன் ~
  QualitatViquidites1.png