ஆப்பிரிக்கப் பழமொழிகள்

இப்பக்கத்தில் ஆப்பிரிக்கப் பழமொழிகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

 • அத்தை மகளை விட்டுவிட்டு, வெளியில் பெண்ணெடுப்பவன் மூடன்.
 • உணவு இல்லாத இடத்தில் நீரே அமிழ்தம்
 • உன் மனைவியிடம் ஆலோசனை கேள், ஆனால் அவள் சொல்வதற்கு மாறாகச் செய்.
 • காதல் கட்டுப்பாடற்ற கழுதை.
 • குட்டையான பெண்ணை மணந்து கொண்டால், துணி அதிகம் தேவையிராது.
 • தவழப் பழகிய குழந்தையே நடக்கப் பழகும்.
 • திருமணத்திற்கு முன்னால் கண்களைத் திறந்து வைத்துக்கொள், பின்னால் பாதிக் கண்ணை மூடிக்கொள்.
 • தொங்கும் கயிற்றைப் பிடித்திருந்தால் வாழ்வு, விட்டால் சாவு
 • நாயைப் போன்றவள் பெண்; எலும்பைக் காட்டினால் நாய் ஏமாந்து பின்னால் வரும்.
 • பஞ்சை நேசிப்பது போல் என்னை நேசி; நூல் அதிக மென்மையாகும் பொழுது அதிகப் பஞ்சை விட்டும், நூல் அறுந்தவுடன் ஒட்டியும் ஆதரவு காட்டுவது போல, என்னை வைத்துக் கொள்ளவும்.
 • பெண்டாட்டி யென்றால், புடவை, துணிமணிகள் என்று பொருள்.
 • பெண்ணுக்குப் பணிவது நரகத்திற்குப் பாதை.
 • பெரிய இடத்துப் பெண்ணை விவாகம் செய்து கொண்டு, பாயில் படுத்துறங்கு.
 • மனைவிக்குச் சீலைகள் வாங்கிக் கொடுத்தால், கணவனுக்கு அமைதி கிடைக்கும்.
 • மெலிந்தவனை அரை ஆள் என்றும், பருத்தவனை இரண்டு ஆள் என்றும் கணக்கிடுவதில்லை.
 • வீட்டுத் தலைவன்மீது தான் வீட்டிலுள்ள எல்லோருடைய குப்பைகளும் கொட்டப்படும்.