வார்ப்புரு:இன்றைய மேற்கோள்

இன்றைய மேற்கோள்
வியாழன், சூன் 30, 2022
Marx color2.jpg  
நீதிமன்றம் சந்திக்க வேண்டிய இன்னொரு நீதிமன்றம் மக்கள் கருத்து.
~ காரல் மார்க்சு ~
  QualitatViquidites1.png