டென்மார்க் பழமொழிகள்

இதில் டென்மார்க் நாட்டில் வழங்ங்கப்படும் பழமொழிகள் தொகுக்கபட்டுள்ளன.

  • அண்டை அயலான் தயவில்லாமல் எவனும் வாழ முடியாது.
  • அன்பான சில வார்த்தைகளே பெண்ணுக்கு அணிகலன்.
  • மூன்று பேர்களின் பக்கத்தில் குடியிருக்க வேண்டாம்: பெரிய நதிகள், பெரிய பிரபுக்கள், பெரிய சாலைகள்.
  • பெண்ணுக்கு மௌனத்தைப் போன்ற ஆபரணம் வேறில்லை, ஆனால் அவள் அதை அணிவது அபூர்வம்.
"https://ta.wikiquote.org/w/index.php?title=டென்மார்க்_பழமொழிகள்&oldid=36710" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது