ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி


அச்சமில்லாமல் அறிவுறுத்தல் இல்லாமல் மனதில் மரண மறுமலர்ச்சி வேண்டும்

அதிகாரம் செலுத்தியே தலைவர்கள் சீடர்களை சீர் குலைக்கிறார்

இங்கு நல்லது கெட்டது எல்லாமே மிகைப்படுத்தி சொல்லப்படுகிறது

உண்மை என்பது உயிரோட்டமுள்ளது இயக்கமுள்ளது நிற்பதில்லை

உள்ளார்ந்த அச்சம் ஒரு முகமூடியில் தன்னை மறைத்துகொள்கிறது

எதைக் காதல் என்று கருதிக் கொள்கிறோமோ அது வெறும் கிளர்ச்சிதான்

ஒப்பிடுவதால் எதிர்பார்ப்புகள் ஏற்பட்டு மனோ சக்திவீனாகிறது

காயப்படுவோம் என்ற அச்சத்தில் சுவர் எழும்பிக் கொள்கிறார்கள்

துறவிகள் அர்த்தமற்ற பல செயல்களை எளிமை என்பது அபத்தமானது

பல நுற்றாண்டுகளாக மனிதனின் மனதில் வன்முறை வளர்கிறது

வற்புறுத்தி திணிக்கப்பட்ட ஒழுங்கினால் ஒழுங்கீனமே வளரும்

விவாதிப்பதும் எழதுவதும் மனக் கூர்மையையும் தெளிவையும் தருகிறது

வேண்டும் என்ற வேண்டுவதில் இருந்து நாம் விடுபட வேண்டும்

"https://ta.wikiquote.org/w/index.php?title=ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி&oldid=9853" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது