ஜப்பானிய பழமொழிகள்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இப்பக்கத்தில் ஜப்பானிய பழமொழிகள் தொகுகபட்டுள்ளன.

 • இளம் மனைவி தன் வீட்டில் நிழலாகவும், எதிரொலியாகவுமே இருக்க வேண்டும்.
 • உன் தாயின் கண்கள் அவளைக் கவனிக்கும்வரை நீ ஒரு பெணணை நம்பலாம்.
 • உன்னிடம் ஏழு பிள்ளைகள் பெற்றிருந்தாலும், அந்தப் பெண்ணை நம்ப வேண்டாம்.
 • காதலன் கண்ணுக்கு அம்மைத் தழும்புகளும் அதிருஷ்டக் குறிகளாகும்.
 • கோழிதான் சேவலைக் கூவச் சொல்லுகிறது.
 • நாவுதான் பெண்ணுக்கு வாள், அது துருப்பிடிப்பதேயில்லை.
 • தீய மனைவி அறுபது வருடமாய்த் தீய்ந்து போகும் பயிருக்குச் சமானம்.
 • மனைவியரும் பாய்களும் வந்த புதிதில் சிறப்பா யிருப்பவை.
 • மனைவியின் மூன்று அங்குல நீளமுள்ள நாக்கு ஆறு அடி உயரமுள்ள மனிதனைக் கொல்ல முடியும்.
 • வாழ்க்கை காற்றின் நடுவிலுள்ள ஒரு தீபம்.
 • வாழ்க்கை என்பது அன்பும் மனைவியும்.
 • விவாகமான பெண்கள் அனைவரும் மனைவியர் ஆகமாட்டார்.
"https://ta.wikiquote.org/w/index.php?title=ஜப்பானிய_பழமொழிகள்&oldid=37507" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது