கால்மிக் பழமொழிகள்

இப்பக்கத்தில் கால்மீக்கியா பழமொழிகள் தொகுக்கபட்டுள்ளன.

  • பெண்ணுக்குக் கூந்தல் தான் நீளம், மூளை கட்டை.
"https://ta.wikiquote.org/w/index.php?title=கால்மிக்_பழமொழிகள்&oldid=36676" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது